VÅRT TEAM

Stephan Szöllös

Leg. kiropraktor

Per Engdahl

Leg. Kiropraktor

Jonas Ohlson

Dipl. massageterapeut

besök.jpg

 

KIROPRAKTIK.png

Vårt mål

Att erbjuda god, evidensbaserad kiropraktisk vård parallellt med den traditionella sjukvården. Med hjälp av kiropraktik vill vi så långt det går hjälpa och stärka kroppens egna förmåga till läkning och återhämtning.

BLAD.jpg

Vår vision

Att fler människor i samhället ser fördelarna med kiropraktisk vård. Vi vill skapa en bild av att det är en skonsam och effektivt sätt att hantera en rad akuta besvär, men framförallt att uppnå bättre hälsa och välmående.

samarbeten

 
LKR_ny.png
Facebook_logo_(square).png
 
new-instagram-logo-png-transparent-1200x1199.png
 
 
asif-aman-524160-unsplash.jpg

GDPR

Vi skyddar dina personuppgifter.

Det är viktigt för oss på articare kiropraktik att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi lämnar aldrig ut några uppgifter om dig utan att du först gett oss tillstånd.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, men i vårt fall naturligtvis även din sjukdomshistoria och dina behandlingar här.

Uppgifterna om dig skyddas av två förordningar, EU’s nya dataskyddsförordning GDPR samt den svenska Patientdatalagen (PDL). PDL:s regler är dock strängare varför GDPR får mindre genomslag inom vården än inom samhället generellt. På många, men inte samtliga, punkter resulterar GDPR alltså i att skyddsnivån för övriga samhället höjs till något som motsvarar PDL. 

För oss på articare kiropraktik är det grundläggande att du som patient ska kunna känna dig trygg och då ingår naturligtvis kunskapen vilka rutiner vi har för att hantera dina handlingar.

 När du kommer till oss fösta gången upprättar vi en datajournal enligt de riktlinjer som Socialstyrelsen och PDL förskriver. All patientdata lagras med backup i våra lokaler och således ej genom en molntjänst. Utifrån är i normalfallet ingen data åtkomlig. Vi skickar enbart vidare information på din begäran. Det gäller exempelvis journaler till försäkringsbolag eller andra instanser inom vården. Vi skickar dock ingen information om dig via mail om du inte uttryckligen begär det för att påskynda någon process inom vården i övrigt.

Vi tar med hänsyn till din dataintegritet inte emot bokningar eller avbokningar via e-post eller sociala medier.

 Önskar du att din journal hos oss ska raderas måste detta ske genom ansökan hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO. I övrigt raderas dina journaler om ingen anteckning gjorts inom tio år.