+ Kiropraktik och huvudvärk

 • Huvudvärk beror sällan på en allvarlig underliggande sjukdom, men kraftig och ihållande huvudvärk skall alltid tas på allvar.
 • Många huvudvärkspatienter har stor nytta av kiropraktorbehandling. Vid valet av behandlingsstrategi, lägger kiropraktorn stor vikt vid att patienten som helhet eftersom det kan vara många faktorer som spelar in.
 • I grund och botten handlar kiropraktisk vård om att förbättra kroppens neurologiska och fysiologiska funktion.

Vanliga typer av huvudvärk

+ Migrän

 • Migrän skiljer sig från andra typer av huvudvärk och kan indelas i klassisk och vanlig migrän. Klassisk migrän har karaktäristiska tecken (som kallas aura) innan smärtan uppstår. Denna aura saknas vid vanlig migrän.
 • Migrän är ett stort problem i samhället. Sannolikt är ett stort antal svenskar borta från arbete eller skola varje månad på grund av migrän.
 • Orsaken till migrän är en så kallad kortikal spridningsdeppression som sker i hjärnan.

+ Spänningshuvudvärk

 • Även kallad stresshuvudvärk.
 • Smärtan känns på huvudets båda sidor.
 • Värken börjar ofta som muskelspänningar i nacke och skuldra och sprider sig till bakhuvudet och fram mot pannan. Känns ofta som ett stramt band.
 • Vanligtvis förekommer inget illamående eller någon förvarning.
 • 50 % orsakas av överbruk av smärtstillande mediciner.

+ Cervikogen huvudvärk

 • Orsak är oftast låsningar i nackens leder, som kan förvärras vid onaturliga nackställningar eller nackrörelser.
 • Oftast sitter huvudvärken på ena sidan och förväxlas ofta med migrän.
 • Nackhuvudvärk kan ge lättare överkänslighet för ljus- och ljud men inte alls lika uttalat som vid migrän.
 • Den kan även ge nacksmärtor och stram muskulatur i övre delen av nacken

+ Medicininducerad huvudvärk

 • 50 % av all spänningshuvudvärk är orsakad av överbruk av smärtstillande mediciner.

Ovanliga typer av huvudvärk

+ Hortons huvudvärk

 • Hortons huvudvärk är en ovanlig och invalidiserande huvudvärk som ofta drabbar män.

+ Annan sjukdom

 • Huvudvärk kan också bero på annan sjukdom.
 • Till exempel vid infektion med feber, högt blodtryck, förgiftningstillstånd eller cystor/hjärntumörer. Dessa orsaker är dock sällsynta.

Har du huvudvärk en gång i veckan blir det 50 dagar om året! Sök hjälp innan huvudvärken blir en för stor plåga för dig.

+ Kiropraktik och yrsel

 • Yrsel beror sällan på en allvarlig underliggande sjukdom, men kraftig och/eller ihållande yrsel skall alltid tas på allvar.
 • Många yrselpatienter har stor nytta av kiropraktorbehandling. Vid valet av behandlingsstrategi, lägger kiropraktorn stor vikt vid att patienten som helhet eftersom det kan vara många faktorer som spelar in.
 • I grund och botten handlar kiropraktisk vård om att förbättra kroppens neurologiska och fysiologiska funktion.

  Vanliga typer av yrsel

  + Kristallsjuka / BPPV(Benign paroxysmal positioneringsvertigo)

 • 20 % av all yrsel orsakas av BPPV

 • Vanligaste orsaken under 50 år är huvudskada - direkt eller indirekt trauma, ex. whiplash

 • Starkt samband med migrän

 • 50 % av BPPV är idiopatisk (Okänd orsak)

 • Är ofta lätt att behandla

+ Sensorisk missmatch

Vestibulära systemet (Labyrinten i örat)

Synen (ögonen)

Proprioception (känslighet i muskler, leder, hud)

Vanliga symtom vid sensorisk inkoordination

 • Yrsel
 • Illamående
 • Dubbelsyn
 • Balansproblem
 • Generell inkoordination

+ Dysautonomi

Ett tillstånd där det autonoma nervsystemet inte fungerar normalt.

POTS (Postural ortostatisk takykardi syndrom)

Huvudsymtom:

 • Pre-svimning, där 30 % faktiskt svimmar.
 • Yrsel
 • Förvirring
 • Hjärndimma
 • Trötthet
 • Kort andning, vissa hyperventilerar
 • Obehag i bröstkorgen, darrighet
 • Intolerans mot träning
 • Acrocyanosis (Missfärgning i benen)
 • Associerad med oro, depression, kronisk värk, IBS och migrän.

Ortostatisk hypotension

Huvudsymtom:

 • Yrsel
 • Svaghet
 • Grumlig syn
 • Illamående
 • Svimning

Ovanliga typer av yrsel

+ Virus på balansnerven

 • Generella symtom på infektion
 • Krafig yrsel
 • Plötslig debut

+ Meniérs sjukdom

 • Syndrom i innerörat
 • Rotatorisk yrsel
 • Illamående
 • Kräkningar och också ofta diarréer.
 • Sensorineural hörselnedsättning, initialt karakteristisk basnedsättning.
 • Tinnitus.
 • Tryckkänsla i det drabbade örat.

+ Biverkningar av mediciner

 • En hel del mediciner kan ge upphov till yrsel.
 • Tar du mediciner, titta på bipacksedeln och kontakta eventuellt din läkare.

+ Allvarlig sjukdom

 • Infektioner och tumörer kan ge upphov till yrsel. Dock är detta sällsynt.
Yrsel hemsida.png