Kiropraktik och armsmärtor.

Upplever du:

 • Strålande smärta i en eller båda armar?

 • Smärta som triggas av ändring i kroppsposition?

 • Förvärring vid belastning av arm/axel?

 • Domningar eller svaghet?

 

Tennisarmbåge/golfarmbåge

Inflammation i ett senfäste i armbågen kallas i folkmun tennisarmbåge (lateral epikondylit) eller golfarmbåge (medial epikondylit). Dessa åkommor handlar om skador på utsidan eller insidan av armbågen där reaktionen är smärta och ibland svullnad. Den bakomliggande orsaken kan vara spänningar i armen under en längre period, repetitiva arbetsmönster med mycket tangentarbete men ibland hittas ingen direkt orsak.   

Om man drabbas av tennisarmbåge (lateral epikondylit) känner man smärta i yttre delen av armbågen. Smärtan orsakas av en lokal skada och inflammation på de närliggande senorna och ledbanden. Majoriteten av musklerna vid armbågen kontrollerar också handledens rörelser. Skadan kallas tennisarmbåge eftersom den är vanlig bland tennisspelare, men man kan också drabbas på grund av att man har ägnat sig åt någon annan ensidig, återupprepad aktivitet. Till exempel är skadan vanlig bland mekaniker, målare, trädgårdsarbetare, och människor som spenderar mycket tid framför en dator (musarm).

 "Det känns svårt att utföra vanliga aktiviteter där arm och handled används."

Tennisarmbåge känns till en början som gradvis intensifierad smärta på utsidan av armbågen. Smärtan kan försvinna på ett par dagar om man vilar armen, men fortsätter man de monotona rörelserna kan den bli värre med tiden. Det känns smärtsamt om man trycker på armbågen eller om man slår i den. Smärtan kan strömma ner i underarmen eller uppåt mot överarmen. Eftersom musklerna försvagats kan det kännas svårt att utföra vanliga aktiviteter där arm och handled används, som att vrida ett dörrhandtag eller lyfta en kopp. Smärta och stelhet kan kännas i andra intilliggande delar av den skadade armen, som till exempel axeln och nacken eftersom kroppen försöker kompensera för smärtan i armbågen.

Golfarmbåge (medial epikondylit) är mindre vanligt än tennisarmbåge, men smärtan är lika påtaglig. Denna skada påverkar senorna och ledbanden på insidan av armbågen. Även för golfarmbåge gäller att skadan allvarligt kan påverka en persons dagliga sysslor, som att öppna ett lock på en burk, lyfta någonting lätt eller att skriva, eftersom musklerna i hela armen riskerar att försvagas kraftigt.

Smärtor i armbågen kan också vara ett resultat av en skada i en annan del av kroppen, t ex nacken eller axlarna. Genom en fysisk undersökning kan detta fastställas av en kiropraktor. Vad som än orsakat skadan är det viktigt att få den undersökt, diagnostiserad och behandlad innan problemen blir så allvarliga att de påverkar ens dagliga aktiviteter.

En kiropraktor koncentrerar sig på musklerna, senorna och lederna i fråga och kombinerar flera olika behandlingstyper för att korrigera orsaken till skadan, underlätta armens funktion och minska symptomen. Kiropraktorn kan också ge dig råd om hur du ska ändra dina dagliga aktiviteter och tala om vad du själv kan göra för att underlätta för dig själv.

Axelbesvär

Axelproblem är väldigt vanliga och smärta i axeln kan ha många olika orsaker. Axeln är kroppens rörligaste och mest instabila led, vilket gör den känslig för stress och ansträngning. Axeln drabbas ofta av smärta som kan begränsa din rörlighet och ge problem i vardagen, som att borsta och tvätta håret eller klä på dig en jacka. Ofta blir det svårt att sova på sidan när det gör ont i axeln.   

Rörelsen sker i den stora axelleden, glenohumeralleden, och i skulderbladet som rör sig i bröstryggen. En särskild samling muskler och senor som kallas rotatorcuffen, har stor betydelse för axelns funktion genom att underlätta rörelserna och hålla ihop leden.

Varifrån kommer smärtan?

Inte all smärta som känns i axeln beror på problem i axelleden. När problemet sitter i axelleden känns smärtan ofta på framsidan av axeln, övre delen av armen och kring skulderbladet. Smärtan kan även sprida sig ner längs armen till armbågen. Men om smärtan sprider sig ytterligare, eller känns som krypningar eller stickningar, så kommer smärtan troligen från hals och nacke. Smärta som känns mer på sidan av halsen beror ofta på ett problem i halsregionen. Smärta på ovansidan av axeln kan även komma från acromioclavicularleden, en liten led som sitter i änden på nyckelbenet.

Inflammation i en sena eller ledkapsel kan också vara en källa till axelvärk. Artros i axelleden är ovanligt. Varje axelproblem har sitt eget förlopp och symptom, vilket gör det lättare att ställa en diagnos. De flesta tillstånd ger smärta när axeln används och rör på sig, så det är användbart att du noterar vid vilka aktiviteter och i vilka rörelser det gör ont. Många får problem att sova eftersom det gör ont att ligga på den ömma axeln.Karpaltunnelsyndrom

Karpaltunnelsyndrom är ett vanligt tillstånd som drabbar många som arbetar i olika miljöer. Problemet kan uppstå på grund av repetitiva rörelser eller i samband med graviditet. Medianusnerven löper genom karpaltunneln i handloven. När nerven utsätts för direkt tryck eller skada kan det orsaka smärta, stickningar och domningar i handleden, handflatan eller i fingrarna.  

Karpaltunneln är en smal kanal mellan handlovens ben och ligamentet som löper mellan hand och handlov. I kanalen löper mediannerven, flera ligament, senor och blodådror och det finns inget extra utrymme, om området skadas och svullnad uppstår. Genom repetitiva rörelser eller genom att böja handleden eller hålla den böjd länge utan vila, blir karpaltunneln utsatt för påfrestning och kan bli inflammerad. När en sena skadas eller vävnaderna i tunneln blir inflammerade, så svullnar de och kräver mer utrymme. Då uppstår det tryck på mediannerven som kan utlösa smärta, svaghet och domningar i hand och i handlov och smärtan kan kännas upp i underarmen. Mediannerven går till tummen, pekfingret, ringfingret och delar av handflatan. I lindrigare fall varierar symptomen oregelbundet över tid och kan bli värre om natten. När symptomen förvärras kan man få domningar i handen och bli fumlig. Tummens muskler kan förtvina något och den förlorar i styrka.

Karpaltunnelsyndrom drabbar tre gånger fler kvinnor än män och orsakar fler sjukdagar än brutna ben och ryggont. En bidragande orsak till denna typ av förslitningsskador är vårt datorbaserade samhälle där många arbetsuppgifter innebär repetitiva rörelser och obekväma arbetsställningar.

Riskfaktorer

Varje aktivitet som innebär repetitiva rörelser eller ökar trycket på handloven kan påverka mediannerven.

1.     Arbeta framför en dator och att använda musen felaktigt.

2.     Använda vibrerande maskiner såsom elektriska verktyg.

3.     Att sitta och arbeta vid en kassaapparat.

4.     Aktiviteter som innebär upprepade monotona rörelser med handleden, exempelvis att sticka eller arbeta i trädgården.

5.     Skador eller handledsfrakturer.

Karpaltunnelsyndrom beror inte alltid på överansträngning. Ofta uppkommer sjukdomen i samband med andra tillstånd:

1.     Graviditet

2.     Artrit

3.     Diabetes

4.     Sköldkörtelproblem

Det är viktigt att undersöka om det är trycket på mediannerven i handloven som orsakar symptomen eller om det finns andra underliggande orsaker. Vissa andra sjukdomar och skador kan ge liknande symptom i underarmen och handen, exempelvis diskbråck, eller andra problem i nacken eller halsen, whiplash och ledproblem. Därför kan det vara svårt för dig att avgöra vad som orsakar dina symptom.

 "Karpaltunneln är en trång passage mellan handlovsbenen och ligamentet mellan handleden och handen"

En kiropraktor lyssnar på dig och gör en grundlig fysisk undersökning för att fastställa om dina symptom verkligen beror på karpaltunnelsyndrom eller på något annat ryggradsrelaterat problem. Om det visar sig att du faktiskt lider av karpaltunnelsyndrom kan din kiropraktor justera och förbättra din ledfunktion och öppna upp områden som är utsatta för tryck i handen. Kiropraktorn kan också använda andra behandlingsmetoder och ge dig ergonomisk rådgivning för att minska dina symptom. Oavsett om ditt besvär beror på karpaltunnelsyndrom eller har andra orsaker kan din kiropraktor förbättra dina symptom och dessutom ge dig råd om hur du undviker att problemen återkommer.

Är det okej att använda handledsstöd?

Ett stöd kan användas för att skydda handleden och att minska rörligheten. Även om det kan lindra vissa symtom åtgärdar det inte grundorsaken, de felaktiga lederna, som orsakar problemet. En kiropraktor återställer normal rörelse och funktion i de drabbade lederna och stärker de stödjande musklerna, ligamenten och mjukdelarna. De flesta patienter kan med rätt vård återvända till sina normala aktiviteter utan användning av handledsstöd.

Musarm

Musarm är på väg att bli en ny folksjukdom. I Sverige räknar man med att det finns över en miljon datoranvändare som drabbats av musarm. Musarm är en gemensam benämning för problem i nacke, skuldra, arm, handled och fingrar som uppstår när man arbetar framför en bildskärm. 

Varför får man musarm?

Muskler som hela tiden måste arbeta med samma rörelse blir överbelastade och överansträngda. Även om rörelserna är små, sliter de på muskler och senor om de upprepas för många gånger och under för lång tid. Låsta arbetsställningar kommer förr eller senare att ge obehag och värk.

Lyssna på kroppens varningssignaler!

Besvär som kommer från datormusen kan uppträda på en rad olika ställen. Alla som arbetar framför en dator kan drabbas av musarmsbesvär. I längden bör man inte att blunda för symptomen som kan variera men som ofta blir värre över tid:

 • Dålig känsel

 • Koordinationssvårigheter

 • Pirrningar i händer och armar

 • Stelhet i leder

 • Svaghet i hand och/eller underarm

 • Svårigheter att öppna och knyta handen

 • Allmän trötthet

 • Ömma muskler

 • Ömma händer, särskilt på morgonen

"felaktiga arbetsställningar är den vanligaste orsaken"

Goda råd vid musarm

 • Använd musen så lite som möjligt - använd kortkommandon

 • Avlasta axlar, armar och handleder, bl a genom att sitta ergonomiskt rätt framför bildskärmen

 • Ställ in arbetsbord och stol på rätt höjd

 • Ta fler och tätare pauser

 • Variera dina arbetsuppgifter och arbetsställningar

 • Prata med din kiropraktor om du lider av någon av ovan nämnda symptom

Vad gör kiropraktorn?
Efter en grundlig undersökning kan kiropraktorn rätta till felställningar i nackens kotor, axelled samt armbågsled. Dessutom behandlas omkringliggande muskulatur.
Kiropraktorn ger även råd om hur du ska stärka och stabilisera området. Råd om bättre arbetsställning är ett måste eftersom felaktiga arbetsställningar är den vanligaste orsaken till musarm.

Untitled.png