I princip all funktion i kroppen regleras av nervsystemet. Hjärnan, som kan liknas vid en superdator med cirka 100 miljarder nervceller, skickar och mottar information från kroppens alla celler. Muskelaktivitet samt reglering av kroppens alla organ är beroende på att hjärnan får arbeta utan störningar som kan påverka hur väl den uppfattar vad kroppen behöver för att fungera optimalt.

En kiropraktor undersöker främst ryggradens funktion då den kan påverka hur väl nervimpulserna mellan hjärna och kropp mottas. Finns det en störning så kan det liknas vid en dålig mobiltäckning. Samtalet kanske går fram, men det kan vara svårt att höra vad som sägs och följaktligen kan det vara knivigt att förstå vad som eventuellt behövs göras. Likaså kan vi säga att hjärnan behöver “se” vad resten av kroppen gör med hjälp av input från organ- och muskelceller för att hjärnan skall kunna ta bra beslut om hur kroppen behöver styras för att fungera på bästa möjliga nivå.

Det här betyder då också att en rad olika symtom kan uppstå om dessa signaler inte riktigt fungerar som de ska.

Brain_Nervous_D.jpg79f5c96f-4663-4706-8442-cedfb0c48e2aLarge.jpg