RYGG OCH NACKE

 

Nackspärr, ont i nacken, är en plötslig smärta och stelhet i nacken som gör att man får svårigheter att vrida på huvudet. Nackspärr kan uppkomma i de mest alldagliga situationer utan förvarning. Nackspärr har vanligtvis sitt ursprung i låsningar i nackens facettleder och kiropraktorbehandlingar ger ofta mycket bra resultat för att åtgärda detta.

Tänkbara orsaker till uppkomsten av de akuta smärtor och spänningar i nacken som vi kallar nackspärr är många. Ofta handlar det om ensidiga arbetsställningar och dålig ergonomi, dålig sovställning på grund av fel sängmadrass eller kudde, eller nedkylning av nacken på grund av att man har suttit i drag i till exempel en bil eller vid luftkonditionering. Nackspärr kan också uppstå till följd av psykiska problem eller stress som successivt skapar spänningar i nackens muskler och frambringar stelhet och smärtor.

 "lederna mellan kotorna i nacken fastnar"

Det som vanligtvis sker är att lederna mellan kotorna i nacken “fastnar” och det uppstår kramp i musklerna runt omkring. Området kan därefter bli irriterat och svullet, och smärtan kan stråla ut från nacken till andra kroppsdelar, oftast till axeln och armen men även huvudvärk kan vara en biverkan. Det gör ont och det tar emot när man försöker vrida på huvudet, särskilt åt ett visst håll.

Som tur är finns hjälp att få. Akut nackspärr är en av de vanligaste orsakerna till att människor söker hjälp hos en kiropraktor. Kiropraktisk behandling för nackspärr går ut på att med snabba, precisa tryck och justeringar förbättra rörligheten i de låsta lederna. Mjukare metoder som stretchning och uppmjukning av musklerna kan också ingå i behandlingen.

Det finns en rad förebyggande åtgärder att vidta om man vill minska risken för att drabbas av nackspärr. Här är några tips på detaljer i vardagslivet som man kan tänka på:

1.     Se över din arbetsställning
 Tänk på att sitta rak i ryggen och vila underarmarna och händerna komfortabelt på armstöd och bord. Sitter du mycket vid en dator, tänk på att skärmen ska vara placerad rakt framför dig på en armlängds avstånd.

2.     Se över din sovplats
. Köp en ordentlig kudde som stödjer nacken när du sover och investera i en bra bäddmadrass. Sov om möjligt inte på magen.

3.     Tänk på att träna. 
Motion och träning är förstås alltid en bra sak i förebyggande syfte mot sjukdomar och andra besvär, men vill man slippa just nackspärr så finns det speciella sätt att träna upp nackmusklerna. En kiropraktor kan tipsa om övningar.

När smärtan väl har uppstått är det naturligtvis för sent för förebyggande åtgärder. Då är kiropraktisk behandling ett bra sätt för att få smärtan att försvinna och få nacken att fungera som vanligt igen. Många människor som vet att de har återkommande nackproblem besöker en kiropraktor regelbundet för att lösa upp mindre låsningar i nacken innan besvären blir akuta. På så vis kan man också slippa onödigt lidande.

Tänk också på att även barn kan få nackspärr. Det uppstår ofta i samband med virusinfektioner och är vanligtvis ofarligt, men det kan likväl vara en god idé att gå till en kiropraktor för en bedömning.

Whiplash eller ”pisksnärtskada” är en skada i nacken som ofta ger nacksmärta och huvudvärk av varierande intensitet. Vanligast är att whiplash uppkommer i samband med trafikolyckor och då särskilt vid kollision bakifrån. Skadan uppstår när nacken trycks bakåt och sedan slungas framåt med hård kraft. Kiropraktisk behandling kan minimera smärtan under tiden läkningen pågår men också påskynda själva läkningsprocessen.

Whiplash orsakas av att huvudet kastas i olika riktningar och hals och nacke sträcks. Den absolut vanligaste orsaken till skadan är i samband med bilolyckor när en person blir påkörd bakifrån. Vid påkörning bakifrån slungas huvudet på den som blir påkörd bakåt och framåt mycket kraftigt och sträckningar uppstår som i sin tur kan orsaka skelett- och mjukdelsskador. Whiplash kan även ha sitt ursprung i andra typer av olyckor, till exempel påkörning från sidan, ridolyckor eller stötvåld framifrån, som vid fall- eller dykolyckor.

 "vanligaste symptomet: smärta i nacken och huvudvärk"

De vanligaste symptomen på whiplashskador är smärta i nacken och huvudvärk, men man kan också uppleva problem med att fokusera blicken, ringningar i öronen, illamående, yrsel och stickningar/domningar i armarna eller andra kroppsdelar.Skolios är ett tillstånd då ryggraden är vriden vertikalt i sidled eller horisontellt . Det är ett vanligt tillstånd men många personer som drabbats av skolios lider inte av det eftersom krökningen av ryggraden är så svag. En mer utvecklad skolios kan ge smärtor i hela ryggen, kronisk trötthet samt svårigheter med andningen. Tänk på att låta en kiropraktor göra en utredning av en person med skolios.

Skolios finns i olika former och kategoriseras efter hur den ser ut, hur den uppstått och när den upptäckts. Huvudsakligen delas skolios in i två kategorier. Den vanligaste är funktionell skolios som kännetecknas av att ryggraden rätas ut när personen sitter eller ligger ner. Den andra och allvarligare typen av skolios är strukturell skolios som inte lindras av sittande eller liggande kroppsställning. Utöver dessa två kategorier finns en tillfällig form av skolios, smärtskolios, orsakad av muskelspänningar och som bland annat kan uppstå i samband med ischias eller ryggskott.

Funktionell skolios orsakas vanligen av att benen är olika långa eller att bäckenet är snedställt.

Den är en lindrigare variant och ryggradens krökning är oftast inte mer än 15 grader. Med hjälp av röntgenbilder kan krökningen av ryggraden mätas (grader Cobb). En krökning på 10 grader räknas som liten, 20 grader som måttlig och 30 grader som grav skolios.

Snedställningen vid strukturell skolios beror på ojämn tillväxt av kotkropparna under tillväxtfasen i barndomen. Ofta finns ingen tydlig förklaring till varför den ojämna tillväxten sker. Omkring 80 % av strukturell skolios uppstår av okänd anledning, tillståndet kallas då idiopatisk skolios och kategoriseras efter när det upptäcks:

 • Infantil    från födelse upp till tre års ålder

 • Juvenil    från tre års ålder upp till tio års ålder

 • Adolesent    från tio års ålder till avslutad tillväxt

Den tillfälliga formen av skolios, smärtskolios, kan leda till permanent skolios om muskelspänningarna som orsakar den inte behandlas i tid. Muskelspänningar som uppstår genom smärta, t ex vid ryggskott eller ischias, kan få ryggraden att vrida sig på grund av att kotorna i ryggen dras åt olika håll.

 

"Tydliga samband finns mellan skolios hos föräldrar och uppkomsten av skolios hos deras barn"

 

Vad kan en kiropraktor göra?

 

En kiropraktor kan hjälpa till med att hålla rörligheten uppe mellan kotorna i ryggen genom att behandla lederna i ryggraden. Krökningen kan då stanna upp genom att ryggraden behåller sin flexibilitet. Kiropraktorn kan också behandla nacken för att hjälpa till med att återställa ryggradens naturliga balans. Är ett snedställt bäcken det grundläggande problemet, som i vissa fall av skolios, kan en kiropraktor korrigera även det.

Tydliga samband finns mellan skolios hos föräldrar och uppkomsten av skolios hos deras barn. Även i de sammanhangen kan en kiropraktor vara till stor hjälp. Möjligheten att redan i ett tidigt skede i ett barns liv behandla ryggraden kan hjälpa till att stoppa utvecklingen av en kraftigare krökning av den. Klagar barn eller ungdomar på ryggont kan detta vara en skolios. Det är därför viktigt att lyssna och få en kiropraktor att kontrollera problemet och inte avfärda det som växtvärk.

Viktigt att komma ihåg är att för vissa är operation det enda alternativet. Oftast handlar det om människor som haft en krökt ryggrad sedan mycket ung ålder, eller till och med sedan födseln, där barnet sen hållits under kontroll av barnläkare. I många andra fall finns det dock goda chanser till lindring av problemen med hjälp av en kiropraktor.

Om du eller någon du känner har några symptom som följer det här mönstret hör då gärna av dig till articare kiropraktik.

En disk är en kuddliknande konstruktion som finns mellan varje ryggkota i ryggraden. Ett diskbråck sker när diskens yttre lager försvagas eller spricker helt och den inre substansen i diskens kärna tränger ut i eller i närheten av ryggmärgskanalen. Den skadade disken kan då irritera nerverna i ryggmärgen och orsaka en inflammation.

 

Ett diskbråck kan i vissa fall ge upphov till smärta i nacke eller armar eller smärta i rygg, skinkor eller ben. Diskbråck kan uppstå varsomhelst i ryggraden men är vanligast i ländryggen, sedan nacken, och minst vanlig i bröstryggen.

 

Den mänskliga ryggraden är uppbyggd av 24 benstycken som kallas ryggkotor. Mellan var och en av kotorna sitter en disk som gör att ryggraden kan röra sig. Det finns 23 diskar i ryggraden och de utgör en fjärdedel av ryggradens totala längd. Diskarna består av en inre kärna av en trögflytande substans som omges av en hårdare fiberrik ring.

 

 

 

Tre typiska former av diskbråck finns:

 

 • Den inre kärnan pressas utåt och in i den hårdare yttre ringen men ringen spricker inte.

 • Den inre kärnan trycks utåt så hårt att den pressas genom det yttre höljet och ut i ryggmärgskanalen.

 • Den inre kärnan omges inte längre av den yttre ringen och en del av kärnan kan därför helt förflytta sig ut i ryggmärgskanalen.

 

Smärtan man känner vid ett diskbråck kan framträda på många olika sätt:

 

 • Smärta kan uppstå när diskens smärtkänsliga yttre ring spricker.

 • Smärta kan uppstå på grund av förändringen av trycket i disken och uttänjningen av närliggande ryggradsligament.

 • Smärta kan uppstå om den inre kärnan i disken pressas ut genom den yttre ringen och orsakar en inflammatorisk reaktion vilket irriterar nerverna i ryggmärgskanalen.

 • Större diskbråck kan vara så omfattande att de trycker mot en ryggmärgsnerv eller i sämsta fall direkt mot ryggmärgen.

 

Diskbråck är vanligast hos människor mellan 24 och 64 år. Forskning har också visat att morgonen är den tidpunkt då diskbråck vanligen inträffar. Nacken och den nedre delen av ryggen är de mest drabbade områdena även om diskbråck kan förekomma i alla delar av ryggraden. Utöver smärta kan ett diskbråck även orsaka stickningar och avdomningar i armar och ben. Smärtan som ett diskbråck orsakar uppstår vanligtvis i nacken eller nedre delen av ryggen och strömmar sedan från nacken till axlarna och armarna eller från ryggen till höfterna och benen.

 

"Det senare kallas oftast för ischias men en mer passande benämning skulle vara nervrotsirritation."

 

Det är viktigt att veta att nervsmärta i armar eller ben inte alltid orsakas av ett diskbråck. Det är därför bra om man går till en kiropraktor som kan fastställa den bakomliggande orsaken till smärtan genom en fysisk undersökning. Det finns också en stor mängd människor som har drabbats av diskbråck men inte är medvetna om det eftersom de inte har några symptom och inte heller visar några som helst tecken på ett diskbråck. I dessa fall är diskbråcket s k asymptomatiskt.

Exakt varför vissa människor drabbas av diskbråck är svårt att fastställa. En del studier visar att genetiska anlag kan ha betydelse, men framför allt är följande punkter exempel på företeelser som definitivt ökar en persons risk att drabbas:

 • Rökning

 • Tungt kroppsarbete

 • Repetitivt böjande av kroppen samt lyftande

 • Lång tid av stillsittande som till exempel vid kontorsarbete

Under tiden som smärtan som uppstår vid ett diskbråck gradvis avtar är det viktigt att hålla kroppen i rörelse, men man ska undvika att böja kroppen och lyfta saker. Längre tids sängliggande är inte att rekommendera. Kroppen behöver en hälsosam kombination av vanlig fysisk aktivitet och vila. En kiropraktor kan ge mer specifika råd om hur man ska göra för att underlätta läkningsprocessen.

 

Ett besök hos en kiropraktor är att rekommendera om du upplever att du kan ha drabbats av ett diskbråck. Kiropraktorn kan göra en fysisk undersökning som visar om du har diskbråck, såväl som lokalisera orsaken till smärtan och rekommendera dig en behandlingsplan. Målet med en kiropraktisk behandling är att minska smärtan, förbättra ryggradens funktion och rörelse, balansera och förbättra muskelsvagheter och motverka att ett nytt diskbråck uppstår.

Bara en mycket liten del av de människor som drabbats av diskbråck behöver genomgå någon form av operation. Upplever du urinläckage, försvagad ändtarmsmuskelkontroll eller om du har känselnedsättning i underlivet kan du vara en av dem. I andra fall kan man klara sig med en bra kombination av kiropraktiska behandlingar och rehabiliteringsträning, något som en kiropraktor också kan hjälpa till med.

Ryggskott är en plötslig och vanligtvis kraftig smärta i ländryggen som ofta resulterar i svårigheter att röra sig. I sjukskrivningsstatistiken är ryggskott den mest förekommande anledningen till att man är sjuk och borta från arbete. Det är också en av de vanligaste orsakerna till varför man söker hjälp hos en kiropraktor.

 

Åkomman är mycket vanlig och förekommer i alla åldrar. Ungefär åtta av tio personer får någon gång i livet smärtor i ländryggen, inte ens barn skonas. Hos barn har ryggskott ofta sin grund i att de bär tunga skolböcker och väskor på väg till och från skolan, eller från sitt idrottsutövande.

 

"Mycket vanligt och förekommer i alla åldrar."

 

Ryggskottet och stelheten man ofta associerar till det kan komma från vilken del som helst av de smärtkänsliga strukturerna i ryggen. Smärtan kan till exempel ha sitt ursprung i lederna, musklerna, diskarna eller ledbanden.

 

Man kan uppleva att smärtan bara finns i nedre delen av ryggen eller att den strålar ner mot skinkorna, höfterna och benen. Det som sker i ryggraden är att det blir en nedsatt rörelse mellan två eller flera av ryggradens kotor, muskelryckningar uppstår och ibland kan det leda till en skada på en disk. Ofta blir musklerna omkring ryggraden, skinkorna och höfterna spända. Om spänningen uppstår i mitten av ryggpartiet kan man till och med få svårigheter med andningen.

I de allra flesta fall av ryggskott kan man inte se någon ensam direkt bakomliggande orsak. I stället handlar det oftast om många små saker som i det vardagliga livet irriterat ryggraden under en längre tid. Så plötsligt en dag räcker det att man böjer sig ner för att knyta sina skosnören för att ryggskottet ska uppstå.

 

"Oftast inträffar ett ryggskott just när man böjer sig eller lyfter något."

 

I första skedet känner man i regel av smärtor i alla rörelser man utför. Allt eftersom läkningsprocessen fortskrider avtar smärtan successivt och det är bara vissa rörelser som gör ont, till exempel när man böjer sig ner eller reser sig från sittande position. Det är viktigt att hitta en bekväm position där smärtan är mindre stark, vanligtvis känns det bra att gå på en plan yta eller att ligga ner med anklarna vilande på en stol.

Behandling av den bakomliggande orsaken till ryggskottet är viktig, annars kan det snabbt återkomma och ryggraden kan få svårt att på egen hand återta sin ursprungliga funktion. En kiropraktor kan på ett effektivt sätt både minska smärtan under läkningsprocessen och se till att ryggen läker så naturligt som möjligt. Det är också väsentligt att man håller sig i rörelse om man har drabbats av ryggskott eftersom det naturliga rörelsemönstret hjälper till att förhindra att ryggen stelnar till. Alltför mycket stillasittande och vilande förvärrar bara tillståndet ytterligare. En kiropraktor kan hjälpa till att lägga upp ett program för rehabiliteringsträning för en person som drabbats av ryggskott.

 

En omfattande sammanställning av riktlinjer från American College of Physicians med titeln Diagnosis and Treatment of Low Back Pain blev historisk när den publicerades i Annals of Internal Medicine i oktober 2007. De medicinska riktlinjerna för behandling av ryggsmärtor var där sammanfattade i stort sett på samma sätt som de kiropraktiska. Behandling av ryggraden har visat sig vara överlägsen andra tillvägagångssätt, som till exempel mediciner och träningsövningar. Granskningen bekräftar också effektiviteten hos kiropraktisk behandling. Andra intressanta fakta som nya undersökningar kommit fram till de senaste åren är:

 

 • Manipulation av ryggraden, som kiropraktorer är specialister på, är för akuta smärtor i ryggen det enda tillvägagångssättet som inte innefattar läkemedel/droger med bevisad effektivitet och rekommenderas därför.

 • När det gäller patientens förmåga att återhämta sig efter skadan finns bra bevis för att behandling av ryggraden, kiropraktorns specialområde, är en betydligt bättre metod än den vanliga medicinska.

 • Behandling av ryggraden med manipulation är överlägsen andra metoder långsiktigt sett.

 • I dagsläget finns fler studier som utvärderar effekten av ryggradsmanipulation än någon annan behandlingsmetod för ländryggsbesvär.

 • Kiropraktisk behandling är en mycket bra icke-kirurgisk behandlingsform för patienter med kroniska besvär med smärtor i ländryggen.

 • En av många fördelar med ryggradsmanipulation (när den utförs av kiropraktorer med tillförlitlig utbildning) är dess säkerhet.

Ovanstående gäller både människor med kroniska och akuta ryggbesvär. Historiskt sett har många medicinska rådgivare till försäkringsbolag uppmärksammat att kiropraktik är bra för människor drabbade av akuta ryggsmärtor. Däremot har meningarna varit delade om hur effektiv kiropraktik är när det gäller patienter med ständigt återkommande besvär. Idag finns dock bevis för att behandling av ryggraden genom manipulation är överlägsen och mer effektiv i båda fallen än många andra tillvägagångssätt som vanligtvis används inom medicinen.

Kiropraktisk behandling kan minska tiden du lider av ryggsmärtor efter ett ryggskott. Det är utmattande att stå ut med smärta som gör att du får svårt att gå, köra, sitta eller till och med stå upp ordentligt. En kiropraktor kan tala om vad som är den bakomliggande orsaken till smärtan och hur den kan behandlas. Återkommande ryggskott kan slutligen leda till kronisk smärta och är därför en signal i sig som bör uppmärksammas. Så för att inte lida längre än nödvändigt, kontakta gärna en kiropraktor!

rygg:nacke.png